©1999 Sean M. Dougherty

Lunch Canteen

Cochin Bar Association, Kerala, India, 1998

Back     Next

foto bio   references